التعابير والزمن les salutation et le temps


bonjour - صباح الخير - بونجور

bonsoir - مساء الخير - بونسوار

bonne nuit - طابت ليلتكم - بونوي

au revoir - الى اللقاء - اغوفوار

à toute à l'heure القاك فيما بعد -اتوطالور

s'il vous plaît, s'il te plaît - من فضلك - سيل فوبلي

merci -شكرا -مرسي

excusez-moi, pardonnez-moi -اسمح لي -اكسيوزموا - باغدوني موا

félicitations - هنيئا -فليسيطاسيو

bonne chance -حظ سعيد -بون شونس